СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Търси

За Общината

Местоположение на Община Неделино

   В географско отношение Община Неделино заема част от централния южен дял на Средните Родопи и обхваща територия от 102,3 кв.м видно от таблицата № 1 при надморска височина от 450 до 1 200 метра. Град Неделино се намира на около 60км. от областните центрове Смолян(65км.) и Кърджали(63км. ) и на 165км. от гр. Пловдив . На юг общината граничи с община Златоград, на изток с община Джебел, на север и северозапад с община Ардино, на запад и югозапад с община Мадан. Общината включва общо 16 населени места – гр. Неделино и селата Бурево, Върли дол, Върлино, Гърнати, Диманово, Дуня, Изгрев, Козарка, Кочани, Кундево, Еленка,Крайна ,Оградна, Средец, Тънка бара.

   Община Неделино е част от област Смолян, а тя е част от Южния централен район за планиране. Южният централен район (ЮЦР) за планиране включва още областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Той обхваща 20,1 % от територията и 20.08 % от населението на България.

.

Население в Община Неделино

   В община Неделино живеят 8928 души, а градът има 4659 жители (включително 4382 мъже и 4546 жени). Гъстотата на населението е сравнително висока – 87,27 души/кв. км.                   Единствено село Гърнати е по-голямо по площ и второ по население, защото е разделено на 5 махали. Наблюдават се тенденции за сезонно обезлюдяване на общината. Темповете на застаряване на населението са по-ниски в сравнение със средните за страната..

Икономическо развитие на Община Неделино

Горите са стратегически резерв на почти всички дейности в общината от значение за развитието на общинската икономика – туризъм, дърводобив и дървопреработване, лов и риболов, култивирано отглеждане и преработка на билки, гъби и горски плодове.

Основните култури, които се отглеждат са тютюнът, поради особено благоприятните климатични и географски особености, и картофите. Неделино е сред водещите общини в региона по производство на ориенталски тютюн.

Туризъм в Община Неделино

Проведените археологически проучвания в региона и намерените находки,свидетелстват за наличие на живот на територията на Община Неделино от епохата на неолита до днес. Като доказателство са забележителностите в района, като Светилища, Тракийски могили, Селища, Некрополи, Стари рудници, Крепости, Параклиси и др.

Изгодни оферти за дрехи