СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Търси

СОЦИАЛНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

финансиран по проект  „Социално предприятие за благоустройство и развитие - Община Неделино“,  по схема за безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, BG05M9OP001-2.010 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.”, договор  № BG05M9OP001-2.010-0262-C02.

Всички услуги

НОВИНИ

Единен информационен ден с предмет на разглеждане „Популяризиране на възможностите за предлагане на услугите“

     С оглед представяне и реализиране на дейността на Община Неделино съвместно с „Институт за предприемачество и иновации”, финансиран по проект  „Социално предприятие за благоустройство и развитие - Община Неделино“,  по схема за безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, BG05M9OP001-2.010 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.”, договор  № BG05M9OP001-2.010-0262-C02.

     Бяха изготвени рекламни листовки, брошури и ценоразпис относно предлаганите услуги. Всички рекламни материали включват  информация за дейностите на проект „Социално предприятие за благоустройство и развитие - Община Неделино“, както и информация за предлаганите услуги за населението  от социалното предприятие за благоустройство и развитие.

     За периода е организиран и проведен един информационен ден в социалното предприятие, периодично са представяни, предлаганите услуги за населението от специалист – рекламни дейности в частни домове и  местни фирми.

     СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ           -          ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

Основните дейности на социалното предприятие са свързани с:

1. Услуги за домакинствата, магазини и офиси на фирми съгласно индивидуални частни поръчки, които включват дейности от основно почистване на дома / офиса и магазина,

2. ежедневни грижи за хигиенизиране,  пране на одеяла, килими, губери

3.прекопаване на градини, почистване на сняг.

4.дребни ремонти: поддръжка на сгради и всичко онова за семействата/ фирмите/ търговците или самотни възрастни - клиенти, което е извън селскостопански дейности.

5. Поддръжка на улици, тревни площи, обществени места и сгради, гробищни паркове и всички дейности, свързани с облагородяване и поддържане на обществени места

Ние сме:

✔ Коректни

✔ Точни

✔ Бързи

Нашето социално предприятие е създадено с цел да подпомага Вас - жителите на Община Неделино! Услугите, които предлагаме са:

 

Услуга

пране на мека мебел , килими и одеяла

Защо и за какво е важно да го правим?

 • Редовното почистване на мебелите у дома ви ще доприне се за по-качествения начин на живот за вас и вашето семейство.
 • Значително подобрява качеството на въздуха чрез елиминирането на огромно количество прах, което бива извлечено от екстраторната машина.
 • Премахване на бактерии и други видове биологични замърсители, които може да навредят на здравето ви
 • Премахване на упорити петна, които с времето са проникнали дълбоко в основата на материята
 • Възвръщане на първоначалните ярки и прекарасни цветове на материята и възстановаяването на приятното усещане при досег
 • С редовното почистване на меката мебел като дивани, фотьойли, столове и други вие се грижите за инвестициите в дома ви
Виж

Услуга

Частични ремонтни дейности и боядисване

Защо и за какво е важно да го правим?

 • Благодарение на добрата апаратура с която разполагаме, можем да докажем, че освен качеството на изпълнение, но и коректността ги съчетаваме чудесно.
 • Поддръжката на обитаваните помещения, подобряват значително качеството ни на живот и осигуряват комфорт, уют и сигурност.
Виж

Услуга

Почистване на дома и офиса

Защо и за какво е важно да го правим?

 • Поддържането на хигиената на дома и офиса са от съществено значение за качеството на живот и работа.
 • От важно значение е както за здравето на помещаващите ги хора, така и за добрия и представителен облик на помещението.
 • Благодарение на качеството на услугата ни, ще се чувствате комфорнот и добре в здравословна среда за пребиваване, което ще допринася за редица фактори свързани с качеството на живот.
 • Прецизното изпълнение, коректността и добрите резултати са важни за нас!
Виж

Услуга

Нарязване, цепене на дърва и доставка

Защо и за какво е важно да го правим?

 • Както всички знаем, подготовката за зимния сезон отнема много време.
 • Целият процес е дълъг и често пъти труден за изпълнение, поради редица фактори.
 • И за това сме помислили да сме в помощ в този период от годината, да осигурум необходимото за отоплителния сезон.
 • Прецизното изпълнение, коректността и добрите резултати са важни за нас!
Виж

Услуга

Поддръжка на улици

Защо и за какво е важно да го правим?

 • осигуряването на добрите условия на живот на гражданите е от съществено значение за тяхната удовлетвореност, да се чувстват добре там където живеят.
 • За това ние сме помислили за един от наболялите проблеми - инфраструктурата. 
 • Благодарение на специализираната техника и нашите служители, ще се погрижим за добрият облик на уличните пространства.
 • Прецизното изпълнение, коректността и добрите резултати са важни за нас!
Виж

Абонаментна Поддръжка

на зелени площи

Услуги

Разполагаме с най-съвременно оборудване и машини

0878 783 447 Емилия Тортоманова - Управител

Ние ще Ви помогнем бързо и качествено! Потърсете ни сега! С нас е по-лесно!

Изгодни оферти за дрехи